آزمایشگاه تشخیص طبی روشان

پست های مرتبط

02144165881
شنبه تا پنج شنبه : 6:45 صبح - 20:00 شب
Info@Roshan-Lab.Ir

آزمایشگاه مجهز و دقیق روشان

با خیالی آسوده آزمایشهای خود را به آزمایشگاه روشان بسپارید.

ما خود را متعهد بلکه مفتخر به خدمت صادقانه به مردم دانسته ، بر این باوریم که هدف ما بعد از رضایت خداوند متعال چیزی جز خدمت به جامعه نبوده و برای انجام آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد. در این راه خطیر از درگاه خالق هستی یاری طلبیده و در پیشگاهش سوگند یاد می کنیم: رعایت موازین شرعی، عمل به قوانین ، عرف و موازین جامعه را همواره مد نظر داشته و جز در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه گام بر نداریم. همواره در انجام فعالیت های خود، استانداردهای حرفه ای را از لحاظ علمی رعایت نموده و کیفیت امور را فدای کمیت ننماییم. با کوشش در بکارگیری و استفاده بهینه از فن آوریهای جدید ، ارائه خدمات مطلوب و ارزنده تر ، بیماران را مورد توجه کامل قرار دهیم. خدمت گیرندگان را قشر آگاه ، ولی نعمت و دارای کرامت انسانی بدانیم و جلب رضایت ایشان را بیش از هر چیز مد نظر قرار دهیم.

خدمات نمونه گیری در منزل

با استفاده از این خدمات دیگر نیاز به حضور شخص شما در محل آزمایشگاه نیست ، نیروی متخصص ما در محل شما (منزل و یا محل کار) نمونه را اخذ کرده و در اسرع وقت به آزمایشگاه انتقال میدهند.

دریافت آنلاین آزمایش

در حال حاضر زیر ساختها برای این خدمت آماده نیست ، در اسرع وقت و پس از نهایی شدن پروسه و آماده سازی این خدمت حتماً به طرق مختلف خدمت شما عزیزان اطلاع رسانی خواهد شد.

خدمات ما

در تمام زمینه های خدمات آزمایشگاهی

a  خانه h9 img 4

انجام انواع تستهای هورمونی

تمامی تستهای هورمونی همچون تستهای تیروئیدی ، فرتیلیتی و.. با سرعت و دقت تمام در این آزمایشگاه انجام میگیرد.

a  خانه h9 img 5

انجام انواع تستهای بیوشیمیایی

تمامی تستهای بیوشیمیایی همچون تستهای قند ، چربی و.. با سرعت و دقت تمام در این آزمایشگاه انجام میگیرد.

a  خانه h9 img 6

انجام انواع تستهای سرولوژیک

تمامی تستهای سرولوژیک با سرعت و دقت تمام در این آزمایشگاه انجام میگیرد.

a  خانه h9 img 7

انجام انواع تستهای غربالگری

تمامی تستهای غربالگری با سرعت و دقت تمام در این آزمایشگاه انجام میگیرد.

a  خانه h9 img 8

انجام انواع تستهای متفرقه

تمامی تستهای متفرقه با سرعت و دقت تمام در این آزمایشگاه انجام میگیرد.

a  خانه h9 img 9

انجام انواع تستهای همگانی

تمامی تستهای همگانی با سرعت و دقت تمام در این آزمایشگاه انجام میگیرد.

98
دقت تستهای سرولوژیک
89
دقت تستهای میکروبی
85
دقت تسهای هورمونی
81
دقت تستهای بیوشیمی

بیمه های طرف قرارداد

به زودی این لیست بیشتر خواهد شد.

انجام تست تشخیص ابتلا کرونا