آزمایشگاه تشخیص طبی روشان

پست های مرتبط

02144165881
شنبه تا پنج شنبه : 6:45 صبح - 20:00 شب
Info@Roshan-Lab.Ir
تصویر عنوان

درباره ما

آزمایشگاه تشخیص طبی روشان

آزمایشگاه روشان با ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی و با استفاده از مدرن ترین تجهیزات و مبتنی بر اتوماسیون کامل آزمایشگاهی ، سعی بر این داشته است تا خدماتی متمایز به مردم عزیز ارائه نماید. احترام به مراجعین ، پاسخگویی مناسب ، بهبود مستمر و ارائه خدمات بروز سرلوحه تمامی مدیران و کارکنان آزمایشگاه روشان می باشد.

درباره ما درباره ما blog post 1 1

دسترسی به سوابق آزمایشات خود

ارسال نیروی متخصص به محل شما

سرعت و دقت بالا سر لوحه ی کار ما

انجام انواع تستهای میکروبی در اسرع وقت

دقیقترین پرسنل و مدرنترین تجهیزات

انجام تمامی خدمات پاتولوژی

97
آزمایشهای قابل انجام
65221
آزمایشهای موفق
10
پرسنل مجرب
1280
مراجعه کنندگان راضی
کارشناس آزمایشگاه

امور مدیریتی آزمایشگاه را بر عهده من است.

کارشناس آزمایشگاه

مسائل و امور داخلی آزمایشگاه بر عهده من است.

کارشناس آزمایشگاه

مسئولیت انجام تستهای هورمونی بر عهده من است.

کارشناس آزمایشگاه

مسئولیت تستهای بیوشیمی بر عهده من است.

انجام تست تشخیص ابتلا کرونا