آزمایشگاه تشخیص طبی روشان

پست های مرتبط

02144165881
شنبه تا پنج شنبه : 6:45 صبح - 20:00 شب
Info@Roshan-Lab.Ir
تصویر عنوان

تماس با ما

تماس با ما Roshan Lab Gray    اطلاعات تماس با آزمایشگاه روشان

آدرس آزمایشگاه : تهران ، خیابان آیت الله کاشانی ، نبش سازمان برنامه شمالی ، مجتمع پزشکی امیر
پست الکترونیکی آزمایشگاه : Info@Roshan-Lab.Ir
تلفن آزمایشگاه : 02144165881
تماس با ما Telegram   تماس با ما Instagram
برای مسیریابی می توانید بسته به صلاحدید خود ، از هر کدام از روشهای زیر استفاده کنید :
تماس با ما GoogleMap 300x270          تماس با ما Waze 300x300          تماس با ما Neshan 300x149

    انجام تست تشخیص ابتلا کرونا