آزمایشگاه تشخیص طبی روشان

پست های مرتبط

خوش آمدید به مدی کلینیک یک قالب پزشکی حرفه ای
تصویر عنوان

لیلا بالائی

خانه  /  لیلا بالائی
لیلا بالائی لیلا بالائی team member 6
لیلا بالائی
کارشناس آزمایشگاه
021-44165881
Book appointment
We are here for you

Book appointment

من لیلا بالایی هستم.

تخصص کارشناس آزمایشگاه
مدارک تحصیلی علوم آزمایشگاهی
روزهای کاری Monday Tuesday Wednesday

انجام تست تشخیص ابتلا کرونا