آزمایشگاه تشخیص طبی روشان

پست های مرتبط

خوش آمدید به مدی کلینیک یک قالب پزشکی حرفه ای
02144165881
شنبه تا پنج شنبه : 6:45 صبح - 20:00 شب
Info@Roshan-Lab.Ir
تصویر عنوان

امید اولاد عظیمی

امید اولاد عظیمی امید اولاد عظیمی team member 5
امید اولاد عظیمی
کارشناس آزمایشگاه
021-44165881
Book appointment
We are here for you

Book appointment

من امید اولاد عظیمی هستم.

تخصص کارشناس آزمایشگاه
مدارک تحصیلی علوم آزمایشگاهی
روزهای کاری Monday Tuesday Wednesday Thursday Saturday Sunday

انجام تست تشخیص ابتلا کرونا